Čo obsahuje analýza časovej hodnoty zákazníkov?

Analýza časovej hodnoty zákazníkov vám poskytne predovšetkým informáciu ako sa v blízkej budúcnosti bude vyvíjať predaj existujúcim zákazníkom. Povie vám, či vaša súčasná marketingová stratégia je dlhodobo udržateľná, či zabezpečuje skutočný rast alebo či v nej netiká časovaná bomba ohrozujúca budúcnosť firmy.

To ako vyvíjajú tržby a ziskovosť predaja nehovorí nič o tom, ako sa budú vyvíjať v budúcnosti. Je však možné urobiť určitý druh štatistickej analýzy, ktorá poodhalí budúci vývoj. Je to akási krištáľová guľa. Odborne sa to volá kohortová analýza.

Ako vstupné dáta stačí tabuľka údajov o fakturácií s tromi stĺpcami: dátum faktúry, kód zákazníka (alebo jeho názov) a fakturácia. Je až prekvapivé, ako veľa užitočných informácií sa da z takejto jednoduchej tabuľky vyťažiť. Stačí jednoduchý softvér, pár hodín práce a, samozrejme,  know-how ako tieto údaje spracovať. Výsledkom je, že dostanete dobrú predstavu o tom, či sa váš marketing uberá správnym smerom, alebo, či je potrebné ho korigovať.

Ako dlho si viete udržať zákazníkov

Objednajte si analýzu časovej hodnoty alebo si vyžiadajte ďalšie informácie!

Objednávam si nezáväzne analýzu časovej hodnoty zákazníkov teraz so 66% percentnou zľavou, len za 189 €
Mám záujem aj o:
bezplatnú telefonickú alebo osobnú konzultáciuuvádzaciu zľavu na konzultácie a analýzy vo výške 89% (z bežnej hodinovej sadzby vo výške 89 €).

Chcem ďalšie informácie